File NameLast Write TimeFile Size
PX010115GOA.TXT1/7/20159,196 bytes
PX010116GOA.TXT1/11/20169,196 bytes
PX010216GOA.TXT2/9/20169,196 bytes
PX010217GOA.TXT5/4/20179,196 bytes
PX010315GOA.TXT3/10/20159,196 bytes
PX010316GOA.TXT3/11/20169,196 bytes
PX010317GOA.TXT4/18/20179,196 bytes
PX010416GOA.TXT4/20/20169,196 bytes
PX010417GOA.TXT4/10/20179,196 bytes
PX010515GOA.TXT5/29/20159,196 bytes
PX010516GOA.TXT6/9/20169,197 bytes
PX010517GOA.TXT5/26/20179,197 bytes
PX010615GOA.TXT6/16/20159,196 bytes
PX010617GOA.TXT6/27/20179,197 bytes
PX010715GOA.TXT7/6/20159,196 bytes
PX010716GOA.TXT7/18/20169,196 bytes
PX010815GOA.TXT8/7/20159,196 bytes
PX010816GOA.TXT9/1/20169,196 bytes
PX010817GOA.TXT9/18/20179,197 bytes
PX010916GOA.TXT9/21/20169,197 bytes
PX010917GOA.TXT10/17/20179,196 bytes
PX011015GOA.TXT11/2/20159,196 bytes
PX011016GOA.TXT10/13/20169,197 bytes
PX011017GOA.TXT10/10/20179,197 bytes
PX011115GOA.TXT11/13/20159,196 bytes
PX011117GOA.TXT11/13/20179,196 bytes
PX011216GOA.TXT12/6/20169,197 bytes
PX011217GOA.TXT12/15/20179,197 bytes
PX020116GOA.TXT1/12/20169,196 bytes
PX020117GOA.TXT1/9/20179,196 bytes
PX020216GOA.TXT3/4/20169,197 bytes
PX020217GOA.TXT5/4/20179,196 bytes
PX020315GOA.TXT3/12/20159,196 bytes
PX020317GOA.TXT4/18/20179,197 bytes
PX020416GOA.TXT4/20/20169,196 bytes
PX020417GOA.TXT4/10/20179,196 bytes
PX020515GOA.TXT5/29/20159,196 bytes
PX020516GOA.TXT5/11/20169,196 bytes
PX020517GOA.TXT6/1/20179,197 bytes
PX020615GOA.TXT6/16/20159,196 bytes
PX020616GOA.TXT6/10/20169,196 bytes
PX020617GOA.TXT6/14/20179,197 bytes
PX020716GOA.TXT7/19/20169,196 bytes
PX020815GOA.TXT8/7/20159,196 bytes
PX020816GOA.TXT8/12/20169,196 bytes
PX020817GOA.TXT9/18/20179,197 bytes
PX020916GOA.TXT9/21/20169,197 bytes
PX020917GOA.TXT10/17/20179,197 bytes
PX021015GOA.TXT10/9/20159,196 bytes
PX021016GOA.TXT10/13/20169,197 bytes
PX021017GOA.TXT10/11/20179,196 bytes
PX021117GOA.TXT11/13/20179,197 bytes
PX021215GOA.TXT12/14/20159,196 bytes
PX021216GOA.TXT1/18/20179,197 bytes
PX021217GOA.TXT12/18/20179,197 bytes
PX030116GOA.TXT1/11/20169,196 bytes
PX030117GOA.TXT1/12/20179,196 bytes
PX030217GOA.TXT5/4/20179,196 bytes
PX030316GOA.TXT3/11/20169,196 bytes
PX030317GOA.TXT4/18/20179,197 bytes
PX030416GOA.TXT4/20/20169,196 bytes
PX030417GOA.TXT4/17/20179,197 bytes
PX030516GOA.TXT6/9/20169,197 bytes
PX030517GOA.TXT5/29/20179,197 bytes
PX030615GOA.TXT6/16/20159,196 bytes
PX030616GOA.TXT6/9/20169,196 bytes
PX030617GOA.TXT6/21/20179,197 bytes
PX030716GOA.TXT7/13/20169,197 bytes
PX030717GOA.TXT7/14/20179,197 bytes
PX030815GOA.TXT8/12/20159,196 bytes
PX030816GOA.TXT8/12/20169,196 bytes
PX030817GOA.TXT9/18/20179,197 bytes
PX030915GOA.TXT9/10/20159,196 bytes
PX030916GOA.TXT9/21/20169,197 bytes
PX030917GOA.TXT10/17/20179,197 bytes
PX031016GOA.TXT10/14/20169,196 bytes
PX031017GOA.TXT10/12/20179,196 bytes
PX031116GOA.TXT11/14/20169,196 bytes
PX031117GOA.TXT11/13/20179,197 bytes
PX031215GOA.TXT12/11/20159,196 bytes
PX031216GOA.TXT12/27/20169,196 bytes
PX031217GOA.TXT12/14/20179,197 bytes
PX040116GOA.TXT1/18/20169,196 bytes
PX040117GOA.TXT1/12/20179,196 bytes
PX040217GOA.TXT5/4/20179,196 bytes
PX040315GOA.TXT3/11/20159,196 bytes
PX040316GOA.TXT3/11/20169,196 bytes
PX040317GOA.TXT4/18/20179,196 bytes
PX040416GOA.TXT4/26/20169,196 bytes
PX040417GOA.TXT4/18/20179,196 bytes
PX040515GOA.TXT5/29/20159,197 bytes
PX040516GOA.TXT5/25/20169,197 bytes
PX040517GOA.TXT5/26/20179,196 bytes
PX040615GOA.TXT6/16/20159,197 bytes
PX040616GOA.TXT6/13/20169,197 bytes
PX040717GOA.TXT7/14/20179,197 bytes
PX040815GOA.TXT8/24/20159,196 bytes
PX040816GOA.TXT8/18/20169,197 bytes
PX040817GOA.TXT9/18/20179,197 bytes
PX040915GOA.TXT9/30/20159,196 bytes
PX040916GOA.TXT9/21/20169,197 bytes
PX040917GOA.TXT10/19/20179,196 bytes
PX041016GOA.TXT10/14/20169,196 bytes
PX041017GOA.TXT10/12/20179,196 bytes
PX041115GOA.TXT11/17/20159,196 bytes
PX041116GOA.TXT1/10/20179,196 bytes
PX041117GOA.TXT11/13/20179,197 bytes
PX041215GOA.TXT1/12/20169,196 bytes
PX041216GOA.TXT12/14/20169,196 bytes
PX041217GOA.TXT1/8/20189,197 bytes
PX050116GOA.TXT1/18/20169,196 bytes
PX050117GOA.TXT1/17/20179,196 bytes
PX050215GOA.TXT2/19/20159,196 bytes
PX050216GOA.TXT3/4/20169,196 bytes
PX050217GOA.TXT5/4/20179,197 bytes
PX050315GOA.TXT3/12/20159,196 bytes
PX050317GOA.TXT4/18/20179,196 bytes
PX050415GOA.TXT4/29/20159,196 bytes
PX050416GOA.TXT4/26/20169,196 bytes
PX050417GOA.TXT4/19/20179,196 bytes
PX050515GOA.TXT5/29/20159,196 bytes
PX050516GOA.TXT5/12/20169,197 bytes
PX050517GOA.TXT5/26/20179,196 bytes
PX050716GOA.TXT7/20/20169,196 bytes
PX050815GOA.TXT8/14/20159,196 bytes
PX050816GOA.TXT8/12/20169,196 bytes
PX050817GOA.TXT9/18/20179,197 bytes
PX050916GOA.TXT9/15/20169,196 bytes
PX050917GOA.TXT10/19/20179,197 bytes
PX051015GOA.TXT11/3/20159,196 bytes
PX051016GOA.TXT10/14/20169,196 bytes
PX051017GOA.TXT10/10/20179,196 bytes
PX051117GOA.TXT11/13/20179,197 bytes
PX051217GOA.TXT12/18/20179,197 bytes
PX060116GOA.TXT1/12/20169,196 bytes
PX060216GOA.TXT3/4/20169,196 bytes
PX060217GOA.TXT5/4/20179,196 bytes
PX060315GOA.TXT3/16/20159,196 bytes
PX060316GOA.TXT3/11/20169,196 bytes
PX060317GOA.TXT4/11/20179,196 bytes
PX060416GOA.TXT4/26/20169,196 bytes
PX060417GOA.TXT4/19/20179,197 bytes
PX060515GOA.TXT5/29/20159,196 bytes
PX060516GOA.TXT5/13/20169,197 bytes
PX060517GOA.TXT5/26/20179,197 bytes
PX060616GOA.TXT6/20/20169,196 bytes
PX060617GOA.TXT6/12/20179,197 bytes
PX060716GOA.TXT7/11/20169,197 bytes
PX060717GOA.TXT8/17/20179,197 bytes
PX060816GOA.TXT8/12/20169,196 bytes
PX060817GOA.TXT9/18/20179,197 bytes
PX060917GOA.TXT10/19/20179,197 bytes
PX061015GOA.TXT11/3/20159,196 bytes
PX061016GOA.TXT10/14/20169,196 bytes
PX061214GOA.TXT1/12/20159,196 bytes
PX061216GOA.TXT12/19/20169,197 bytes
PX061217GOA.TXT12/18/20179,197 bytes
PX070116GOA.TXT1/18/20169,196 bytes
PX070216GOA.TXT3/4/20169,196 bytes
PX070217GOA.TXT5/4/20179,197 bytes
PX070315GOA.TXT3/12/20159,196 bytes
PX070316GOA.TXT3/21/20169,196 bytes
PX070317GOA.TXT4/11/20179,196 bytes
PX070416GOA.TXT4/20/20169,196 bytes
PX070417GOA.TXT4/17/20179,197 bytes
PX070515GOA.TXT5/29/20159,196 bytes
PX070517GOA.TXT5/26/20179,197 bytes
PX070617GOA.TXT6/19/20179,197 bytes
PX070716GOA.TXT7/13/20169,197 bytes
PX070817GOA.TXT8/21/20179,197 bytes
PX070915GOA.TXT9/14/20159,196 bytes
PX070917GOA.TXT10/19/20179,196 bytes
PX071015GOA.TXT11/3/20159,196 bytes
PX071016GOA.TXT10/14/20169,196 bytes
PX071115GOA.TXT11/12/20159,196 bytes
PX071215GOA.TXT12/17/20159,196 bytes
PX071217GOA.TXT12/19/20179,196 bytes
PX080217GOA.TXT5/4/20179,196 bytes
PX080316GOA.TXT3/24/20169,196 bytes
PX080317GOA.TXT4/12/20179,196 bytes
PX080416GOA.TXT4/20/20169,196 bytes
PX080417GOA.TXT4/17/20179,197 bytes
PX080515GOA.TXT5/29/20159,196 bytes
PX080516GOA.TXT5/13/20169,196 bytes
PX080517GOA.TXT6/1/20179,196 bytes
PX080716GOA.TXT7/21/20169,196 bytes
PX080717GOA.TXT7/14/20179,197 bytes
PX080817GOA.TXT8/18/20179,196 bytes
PX080915GOA.TXT9/18/20159,196 bytes
PX080917GOA.TXT10/19/20179,196 bytes
PX081015GOA.TXT10/15/20159,196 bytes
PX081016GOA.TXT10/14/20169,197 bytes
PX081115GOA.TXT11/17/20159,196 bytes
PX081117GOA.TXT11/20/20179,197 bytes
PX081217GOA.TXT12/18/20179,196 bytes
PX090216GOA.TXT3/4/20169,196 bytes
PX090217GOA.TXT5/4/20179,196 bytes
PX090316GOA.TXT3/21/20169,196 bytes
PX090317GOA.TXT4/12/20179,196 bytes
PX090415GOA.TXT4/17/20159,196 bytes
PX090416GOA.TXT4/20/20169,196 bytes
PX090417GOA.TXT4/17/20179,197 bytes
PX090515GOA.TXT5/29/20159,196 bytes
PX090516GOA.TXT5/24/20169,197 bytes
PX090517GOA.TXT6/1/20179,197 bytes
PX090715GOA.TXT7/22/20159,196 bytes
PX090717GOA.TXT7/14/20179,197 bytes
PX090817GOA.TXT8/17/20179,197 bytes
PX090916GOA.TXT9/15/20169,196 bytes
PX090917GOA.TXT10/19/20179,196 bytes
PX091015GOA.TXT10/28/20159,196 bytes
PX091017GOA.TXT11/7/20179,197 bytes
PX091115GOA.TXT11/20/20159,196 bytes
PX091117GOA.TXT11/20/20179,197 bytes
PX091214GOA.TXT1/12/20159,196 bytes
PX091217GOA.TXT12/18/20179,196 bytes
PX100217GOA.TXT5/4/20179,196 bytes
PX100316GOA.TXT3/21/20169,196 bytes
PX100317GOA.TXT4/12/20179,196 bytes
PX100415GOA.TXT4/17/20159,196 bytes
PX100416GOA.TXT4/20/20169,197 bytes
PX100417GOA.TXT4/17/20179,197 bytes
PX100515GOA.TXT5/29/20159,196 bytes
PX100516GOA.TXT5/24/20169,196 bytes
PX100517GOA.TXT6/1/20179,197 bytes
PX100616GOA.TXT6/17/20169,196 bytes
PX100617GOA.TXT6/19/20179,196 bytes
PX100715GOA.TXT8/4/20159,196 bytes
PX100716GOA.TXT7/21/20169,196 bytes
PX100717GOA.TXT7/24/20179,197 bytes
PX100916GOA.TXT9/16/20169,197 bytes
PX100917GOA.TXT10/19/20179,196 bytes
PX101015GOA.TXT10/15/20159,196 bytes
PX101016GOA.TXT10/18/20169,196 bytes
PX101017GOA.TXT10/17/20179,197 bytes
PX101115GOA.TXT11/20/20159,196 bytes
PX101117GOA.TXT12/20/20179,196 bytes
PX101217GOA.TXT12/18/20179,196 bytes
PX110116GOA.TXT1/25/20169,196 bytes
PX110117GOA.TXT2/3/20179,196 bytes
PX110217GOA.TXT5/4/20179,196 bytes
PX110317GOA.TXT4/12/20179,197 bytes
PX110415GOA.TXT4/30/20159,196 bytes
PX110416GOA.TXT5/25/20169,196 bytes
PX110417GOA.TXT4/18/20179,197 bytes
PX110515GOA.TXT5/29/20159,196 bytes
PX110516GOA.TXT5/23/20169,197 bytes
PX110517GOA.TXT5/22/20179,197 bytes
PX110616GOA.TXT6/17/20169,196 bytes
PX110715GOA.TXT7/22/20159,196 bytes
PX110716GOA.TXT7/27/20169,197 bytes
PX110717GOA.TXT7/20/20179,196 bytes
PX110816GOA.TXT8/16/20169,196 bytes
PX110817GOA.TXT8/21/20179,197 bytes
PX110916GOA.TXT10/7/20169,197 bytes
PX110917GOA.TXT10/19/20179,196 bytes
PX111015GOA.TXT11/4/20159,196 bytes
PX111016GOA.TXT10/19/20169,197 bytes
PX111017GOA.TXT11/14/20179,197 bytes
PX111115GOA.TXT12/1/20159,197 bytes
PX120117GOA.TXT2/23/20179,197 bytes
PX120217GOA.TXT5/4/20179,197 bytes
PX120317GOA.TXT4/18/20179,196 bytes
PX120415GOA.TXT4/30/20159,196 bytes
PX120416GOA.TXT4/26/20169,196 bytes
PX120417GOA.TXT4/25/20179,197 bytes
PX120515GOA.TXT5/29/20159,196 bytes
PX120516GOA.TXT5/24/20169,196 bytes
PX120517GOA.TXT6/1/20179,196 bytes
PX120615GOA.TXT6/18/20159,197 bytes
PX120617GOA.TXT6/20/20179,197 bytes
PX120716GOA.TXT7/20/20169,196 bytes
PX120717GOA.TXT7/24/20179,197 bytes
PX120817GOA.TXT8/21/20179,196 bytes
PX120916GOA.TXT9/20/20169,197 bytes
PX120917GOA.TXT10/17/20179,196 bytes
PX121015GOA.TXT10/27/20159,196 bytes
PX121016GOA.TXT10/18/20169,197 bytes
PX121017GOA.TXT10/20/20179,197 bytes
PX121115GOA.TXT11/18/20159,196 bytes
PX121215GOA.TXT12/18/20159,196 bytes
PX130115GOA.TXT1/27/20159,196 bytes
PX130117GOA.TXT3/30/20179,196 bytes
PX130216GOA.TXT2/19/20169,196 bytes
PX130217GOA.TXT4/3/20179,196 bytes
PX130317GOA.TXT4/17/20179,196 bytes
PX130415GOA.TXT4/24/20159,196 bytes
PX130416GOA.TXT4/26/20169,196 bytes
PX130417GOA.TXT4/18/20179,197 bytes
PX130515GOA.TXT5/29/20159,196 bytes
PX130516GOA.TXT5/24/20169,196 bytes
PX130517GOA.TXT6/1/20179,197 bytes
PX130617GOA.TXT6/27/20179,197 bytes
PX130715GOA.TXT7/22/20159,196 bytes
PX130716GOA.TXT7/18/20169,196 bytes
PX130717GOA.TXT7/19/20179,196 bytes
PX130815GOA.TXT8/18/20159,196 bytes
PX130816GOA.TXT8/18/20169,196 bytes
PX130817GOA.TXT8/21/20179,197 bytes
PX130917GOA.TXT10/19/20179,196 bytes
PX131016GOA.TXT10/18/20169,196 bytes
PX131017GOA.TXT10/23/20179,197 bytes
PX131115GOA.TXT11/19/20159,196 bytes
PX131116GOA.TXT11/21/20169,197 bytes
PX131117GOA.TXT11/24/20179,196 bytes
PX131216GOA.TXT12/27/20169,197 bytes
PX140115GOA.TXT2/2/20159,196 bytes
PX140117GOA.TXT1/20/20179,197 bytes
PX140217GOA.TXT4/3/20179,197 bytes
PX140315GOA.TXT3/20/20159,196 bytes
PX140316GOA.TXT3/30/20169,196 bytes
PX140317GOA.TXT4/17/20179,196 bytes
PX140416GOA.TXT5/4/20169,196 bytes
PX140515GOA.TXT5/29/20159,196 bytes
PX140516GOA.TXT5/23/20169,196 bytes
PX140517GOA.TXT6/1/20179,197 bytes
PX140617GOA.TXT6/20/20179,197 bytes
PX140716GOA.TXT7/22/20169,196 bytes
PX140717GOA.TXT7/20/20179,196 bytes
PX140815GOA.TXT8/21/20159,196 bytes
PX140816GOA.TXT9/8/20169,196 bytes
PX140817GOA.TXT8/29/20179,197 bytes
PX140915GOA.TXT10/6/20159,196 bytes
PX140916GOA.TXT10/14/20169,197 bytes
PX140917GOA.TXT10/17/20179,197 bytes
PX141015GOA.TXT10/27/20159,196 bytes
PX141016GOA.TXT10/24/20169,196 bytes
PX141116GOA.TXT11/29/20169,196 bytes
PX141117GOA.TXT11/24/20179,196 bytes
PX141214GOA.TXT1/7/20159,196 bytes
PX141216GOA.TXT12/28/20169,196 bytes
PX150116GOA.TXT2/1/20169,196 bytes
PX150217GOA.TXT4/3/20179,196 bytes
PX150315GOA.TXT3/20/20159,196 bytes
PX150316GOA.TXT3/30/20169,196 bytes
PX150317GOA.TXT4/17/20179,196 bytes
PX150416GOA.TXT4/21/20169,196 bytes
PX150515GOA.TXT5/21/20159,196 bytes
PX150516GOA.TXT5/23/20169,196 bytes
PX150517GOA.TXT5/26/20179,197 bytes
PX150617GOA.TXT6/21/20179,197 bytes
PX150716GOA.TXT7/25/20169,197 bytes
PX150816GOA.TXT8/30/20169,197 bytes
PX150817GOA.TXT8/29/20179,197 bytes
PX150916GOA.TXT10/19/20169,197 bytes
PX150917GOA.TXT10/17/20179,197 bytes
PX151016GOA.TXT10/24/20169,196 bytes
PX151017GOA.TXT10/20/20179,197 bytes
PX151117GOA.TXT11/24/20179,197 bytes
PX151214GOA.TXT1/12/20159,196 bytes
PX151216GOA.TXT12/22/20169,197 bytes
PX160117GOA.TXT1/24/20179,196 bytes
PX160217GOA.TXT4/3/20179,196 bytes
PX160315GOA.TXT3/26/20159,196 bytes
PX160317GOA.TXT4/17/20179,196 bytes
PX160416GOA.TXT4/22/20169,196 bytes
PX160515GOA.TXT5/29/20159,196 bytes
PX160516GOA.TXT5/25/20169,197 bytes
PX160517GOA.TXT5/26/20179,197 bytes
PX160616GOA.TXT6/27/20169,196 bytes
PX160617GOA.TXT8/18/20179,197 bytes
PX160716GOA.TXT7/26/20169,196 bytes
PX160816GOA.TXT8/30/20169,197 bytes
PX160817GOA.TXT8/29/20179,197 bytes
PX160916GOA.TXT10/14/20169,197 bytes
PX160917GOA.TXT10/17/20179,197 bytes
PX161016GOA.TXT10/24/20169,196 bytes
PX161017GOA.TXT10/30/20179,197 bytes
PX161115GOA.TXT12/4/20159,197 bytes
PX161116GOA.TXT11/28/20169,196 bytes
PX161117GOA.TXT11/24/20179,197 bytes
PX161215GOA.TXT12/23/20159,196 bytes
PX161216GOA.TXT12/22/20169,197 bytes
PX170115GOA.TXT1/23/20159,196 bytes
PX170117GOA.TXT1/30/20179,196 bytes
PX170217GOA.TXT4/3/20179,197 bytes
PX170316GOA.TXT4/1/20169,196 bytes
PX170317GOA.TXT4/17/20179,196 bytes
PX170416GOA.TXT4/26/20169,197 bytes
PX170515GOA.TXT5/29/20159,197 bytes
PX170516GOA.TXT5/23/20169,196 bytes
PX170517GOA.TXT5/26/20179,196 bytes
PX170615GOA.TXT6/23/20159,196 bytes
PX170616GOA.TXT6/24/20169,196 bytes
PX170617GOA.TXT7/4/20179,197 bytes
PX170715GOA.TXT8/3/20159,196 bytes
PX170716GOA.TXT7/25/20169,197 bytes
PX170717GOA.TXT7/25/20179,197 bytes
PX170817GOA.TXT8/29/20179,197 bytes
PX170916GOA.TXT10/14/20169,197 bytes
PX170917GOA.TXT10/17/20179,197 bytes
PX171015GOA.TXT11/18/20159,196 bytes
PX171016GOA.TXT10/24/20169,196 bytes
PX171017GOA.TXT11/13/20179,197 bytes
PX171116GOA.TXT11/28/20169,196 bytes
PX171117GOA.TXT11/24/20179,196 bytes
PX171215GOA.TXT12/23/20159,196 bytes
PX171216GOA.TXT12/22/20169,196 bytes
PX180115GOA.TXT1/23/20159,196 bytes
PX180116GOA.TXT1/28/20169,197 bytes
PX180117GOA.TXT1/24/20179,196 bytes
PX180216GOA.TXT2/29/20169,196 bytes
PX180217GOA.TXT4/3/20179,196 bytes
PX180316GOA.TXT3/30/20169,196 bytes
PX180317GOA.TXT4/17/20179,196 bytes
PX180416GOA.TXT5/10/20169,196 bytes
PX180417GOA.TXT5/4/20179,196 bytes
PX180515GOA.TXT5/29/20159,196 bytes
PX180516GOA.TXT5/30/20169,196 bytes
PX180517GOA.TXT5/26/20179,197 bytes
PX180617GOA.TXT7/5/20179,197 bytes
PX180717GOA.TXT7/25/20179,197 bytes
PX180815GOA.TXT8/26/20159,196 bytes
PX180817GOA.TXT8/28/20179,197 bytes
PX180916GOA.TXT10/14/20169,197 bytes
PX180917GOA.TXT10/17/20179,197 bytes
PX181016GOA.TXT10/25/20169,196 bytes
PX181017GOA.TXT11/1/20179,196 bytes
PX181115GOA.TXT12/3/20159,196 bytes
PX181117GOA.TXT11/24/20179,197 bytes
PX181215GOA.TXT12/23/20159,196 bytes
PX181216GOA.TXT12/28/20169,196 bytes
PX190115GOA.TXT2/12/20159,196 bytes
PX190117GOA.TXT1/30/20179,197 bytes
PX190216GOA.TXT2/25/20169,196 bytes
PX190217GOA.TXT4/3/20179,196 bytes
PX190315GOA.TXT3/31/20159,196 bytes
PX190317GOA.TXT4/17/20179,196 bytes
PX190417GOA.TXT5/3/20179,197 bytes
PX190515GOA.TXT5/29/20159,196 bytes
PX190516GOA.TXT6/30/20169,197 bytes
PX190517GOA.TXT5/26/20179,197 bytes
PX190616GOA.TXT7/6/20169,196 bytes
PX190617GOA.TXT6/29/20179,197 bytes
PX190716GOA.TXT8/1/20169,196 bytes
PX190717GOA.TXT7/28/20179,196 bytes
PX190815GOA.TXT9/15/20159,196 bytes
PX190816GOA.TXT8/24/20169,196 bytes
PX190817GOA.TXT8/28/20179,197 bytes
PX190916GOA.TXT10/17/20169,197 bytes
PX190917GOA.TXT10/17/20179,197 bytes
PX191016GOA.TXT10/24/20169,196 bytes
PX191017GOA.TXT11/1/20179,197 bytes
PX191115GOA.TXT12/3/20159,196 bytes
PX191117GOA.TXT11/24/20179,196 bytes
PX191216GOA.TXT1/3/20179,197 bytes
PX200116GOA.TXT1/27/20169,196 bytes
PX200117GOA.TXT1/30/20179,196 bytes
PX200216GOA.TXT3/1/20169,196 bytes
PX200217GOA.TXT5/4/20179,196 bytes
PX200317GOA.TXT4/7/20179,196 bytes
PX200515GOA.TXT5/28/20159,196 bytes
PX200516GOA.TXT6/30/20169,197 bytes
PX200517GOA.TXT5/26/20179,197 bytes
PX200616GOA.TXT7/1/20169,196 bytes
PX200617GOA.TXT6/29/20179,197 bytes
PX200715GOA.TXT7/31/20159,197 bytes
PX200716GOA.TXT7/28/20169,196 bytes
PX200717GOA.TXT8/17/20179,197 bytes
PX200916GOA.TXT10/17/20169,196 bytes
PX200917GOA.TXT10/17/20179,197 bytes
PX201017GOA.TXT11/14/20179,197 bytes
PX201115GOA.TXT12/3/20159,196 bytes
PX201117GOA.TXT12/20/20179,196 bytes
PX201216GOA.TXT12/30/20169,196 bytes
PX210115GOA.TXT1/29/20159,196 bytes
PX210117GOA.TXT1/30/20179,197 bytes
PX210216GOA.TXT2/29/20169,196 bytes
PX210217GOA.TXT5/4/20179,196 bytes
PX210316GOA.TXT3/31/20169,196 bytes
PX210317GOA.TXT4/3/20179,196 bytes
PX210516GOA.TXT5/30/20169,196 bytes
PX210517GOA.TXT5/26/20179,197 bytes
PX210616GOA.TXT7/1/20169,196 bytes
PX210617GOA.TXT6/30/20179,197 bytes
PX210715GOA.TXT8/3/20159,196 bytes
PX210716GOA.TXT7/29/20169,196 bytes
PX210717GOA.TXT8/17/20179,196 bytes
PX210815GOA.TXT8/26/20159,196 bytes
PX210915GOA.TXT12/3/20159,196 bytes
PX210916GOA.TXT10/17/20169,197 bytes
PX210917GOA.TXT10/19/20179,197 bytes
PX211017GOA.TXT11/1/20179,197 bytes
PX211115GOA.TXT12/3/20159,196 bytes
PX211117GOA.TXT11/29/20179,196 bytes
PX211216GOA.TXT12/26/20169,197 bytes
PX220217GOA.TXT3/2/20179,196 bytes
PX220317GOA.TXT4/3/20179,197 bytes
PX220415GOA.TXT5/7/20159,196 bytes
PX220416GOA.TXT5/12/20169,196 bytes
PX220417GOA.TXT5/4/20179,197 bytes
PX220517GOA.TXT5/31/20179,197 bytes
PX220616GOA.TXT7/1/20169,196 bytes
PX220617GOA.TXT6/30/20179,197 bytes
PX220715GOA.TXT7/29/20159,196 bytes
PX220716GOA.TXT7/29/20169,196 bytes
PX220717GOA.TXT8/18/20179,196 bytes
PX220817GOA.TXT9/1/20179,197 bytes
PX220915GOA.TXT10/7/20159,196 bytes
PX220916GOA.TXT10/14/20169,197 bytes
PX220917GOA.TXT10/17/20179,196 bytes
PX221015GOA.TXT10/27/20159,196 bytes
PX221017GOA.TXT11/1/20179,197 bytes
PX221115GOA.TXT12/3/20159,197 bytes
PX221117GOA.TXT11/27/20179,197 bytes
PX221214GOA.TXT1/6/20159,196 bytes
PX221215GOA.TXT12/28/20159,196 bytes
PX230117GOA.TXT2/23/20179,197 bytes
PX230217GOA.TXT5/4/20179,196 bytes
PX230316GOA.TXT3/31/20169,196 bytes
PX230317GOA.TXT4/3/20179,196 bytes
PX230416GOA.TXT5/12/20169,196 bytes
PX230417GOA.TXT5/3/20179,196 bytes
PX230515GOA.TXT5/29/20159,196 bytes
PX230516GOA.TXT6/24/20169,196 bytes
PX230517GOA.TXT5/31/20179,197 bytes
PX230615GOA.TXT7/1/20159,196 bytes
PX230616GOA.TXT7/1/20169,196 bytes
PX230617GOA.TXT6/30/20179,197 bytes
PX230715GOA.TXT7/29/20159,196 bytes
PX230717GOA.TXT8/17/20179,196 bytes
PX230816GOA.TXT9/7/20169,197 bytes
PX230817GOA.TXT8/31/20179,197 bytes
PX230915GOA.TXT10/7/20159,196 bytes
PX230916GOA.TXT10/14/20169,197 bytes
PX230917GOA.TXT10/17/20179,196 bytes
PX231016GOA.TXT11/2/20169,197 bytes
PX231017GOA.TXT11/2/20179,196 bytes
PX231115GOA.TXT12/3/20159,196 bytes
PX231116GOA.TXT11/28/20169,196 bytes
PX231214GOA.TXT1/5/20159,196 bytes
PX231215GOA.TXT12/28/20159,196 bytes
PX231216GOA.TXT12/30/20169,197 bytes
PX240117GOA.TXT2/27/20179,196 bytes
PX240215GOA.TXT3/2/20159,196 bytes
PX240217GOA.TXT5/4/20179,196 bytes
PX240315GOA.TXT3/31/20159,196 bytes
PX240316GOA.TXT3/31/20169,196 bytes
PX240317GOA.TXT4/3/20179,197 bytes
PX240415GOA.TXT5/21/20159,196 bytes
PX240417GOA.TXT5/4/20179,197 bytes
PX240516GOA.TXT6/1/20169,197 bytes
PX240517GOA.TXT5/31/20179,197 bytes
PX240615GOA.TXT7/1/20159,196 bytes
PX240616GOA.TXT7/6/20169,196 bytes
PX240617GOA.TXT6/30/20179,197 bytes
PX240715GOA.TXT7/29/20159,196 bytes
PX240716GOA.TXT8/1/20169,196 bytes
PX240717GOA.TXT8/17/20179,197 bytes
PX240816GOA.TXT9/3/20169,197 bytes
PX240817GOA.TXT8/31/20179,197 bytes
PX240915GOA.TXT10/7/20159,196 bytes
PX240916GOA.TXT10/14/20169,197 bytes
PX240917GOA.TXT10/17/20179,197 bytes
PX241017GOA.TXT11/2/20179,196 bytes
PX241115GOA.TXT12/3/20159,196 bytes
PX241116GOA.TXT11/29/20169,196 bytes
PX241214GOA.TXT1/5/20159,196 bytes
PX241215GOA.TXT12/30/20159,196 bytes
PX250116GOA.TXT2/2/20169,197 bytes
PX250117GOA.TXT2/3/20179,196 bytes
PX250216GOA.TXT3/8/20169,196 bytes
PX250217GOA.TXT5/4/20179,197 bytes
PX250315GOA.TXT3/31/20159,196 bytes
PX250317GOA.TXT4/3/20179,196 bytes
PX250415GOA.TXT5/21/20159,196 bytes
PX250416GOA.TXT6/2/20169,196 bytes
PX250417GOA.TXT5/4/20179,196 bytes
PX250515GOA.TXT6/1/20159,196 bytes
PX250516GOA.TXT6/1/20169,197 bytes
PX250517GOA.TXT5/31/20179,197 bytes
PX250615GOA.TXT6/30/20159,196 bytes
PX250616GOA.TXT7/1/20169,197 bytes
PX250617GOA.TXT7/3/20179,197 bytes
PX250717GOA.TXT8/17/20179,196 bytes
PX250816GOA.TXT9/1/20169,197 bytes
PX250817GOA.TXT8/31/20179,197 bytes
PX250915GOA.TXT10/7/20159,196 bytes
PX250917GOA.TXT10/10/20179,197 bytes
PX251017GOA.TXT11/1/20179,196 bytes
PX251115GOA.TXT12/3/20159,196 bytes
PX251117GOA.TXT12/18/20179,197 bytes
PX251214GOA.TXT1/6/20159,196 bytes
PX260116GOA.TXT2/2/20169,197 bytes
PX260117GOA.TXT2/2/20179,197 bytes
PX260215GOA.TXT3/23/20159,196 bytes
PX260216GOA.TXT3/8/20169,196 bytes
PX260217GOA.TXT5/4/20179,196 bytes
PX260316GOA.TXT4/13/20169,196 bytes
PX260317GOA.TXT4/3/20179,197 bytes
PX260415GOA.TXT5/21/20159,196 bytes
PX260417GOA.TXT5/9/20179,196 bytes
PX260515GOA.TXT6/1/20159,196 bytes
PX260517GOA.TXT5/31/20179,197 bytes
PX260616GOA.TXT7/1/20169,197 bytes
PX260717GOA.TXT8/17/20179,196 bytes
PX260816GOA.TXT9/6/20169,197 bytes
PX260817GOA.TXT8/31/20179,197 bytes
PX260915GOA.TXT10/7/20159,196 bytes
PX260916GOA.TXT10/14/20169,196 bytes
PX260917GOA.TXT10/10/20179,197 bytes
PX261017GOA.TXT11/14/20179,196 bytes
PX261115GOA.TXT12/3/20159,196 bytes
PX261117GOA.TXT12/18/20179,197 bytes
PX261214GOA.TXT1/12/20159,196 bytes
PX261216GOA.TXT1/9/20179,197 bytes
PX270115GOA.TXT2/4/20159,196 bytes
PX270117GOA.TXT2/6/20179,196 bytes
PX270217GOA.TXT5/4/20179,197 bytes
PX270316GOA.TXT4/20/20169,196 bytes
PX270317GOA.TXT4/3/20179,197 bytes
PX270415GOA.TXT5/21/20159,196 bytes
PX270417GOA.TXT6/22/20179,197 bytes
PX270516GOA.TXT6/1/20169,196 bytes
PX270517GOA.TXT6/5/20179,197 bytes
PX270617GOA.TXT7/4/20179,197 bytes
PX270716GOA.TXT8/8/20169,196 bytes
PX270717GOA.TXT8/17/20179,196 bytes
PX270815GOA.TXT12/3/20159,196 bytes
PX270816GOA.TXT9/1/20169,197 bytes
PX270915GOA.TXT10/7/20159,196 bytes
PX270916GOA.TXT10/14/20169,197 bytes
PX270917GOA.TXT10/10/20179,197 bytes
PX271015GOA.TXT11/3/20159,196 bytes
PX271017GOA.TXT11/14/20179,196 bytes
PX271115GOA.TXT12/3/20159,196 bytes
PX271117GOA.TXT12/21/20179,197 bytes
PX271214GOA.TXT1/5/20159,196 bytes
PX280117GOA.TXT2/2/20179,196 bytes
PX280315GOA.TXT4/7/20159,196 bytes
PX280316GOA.TXT4/20/20169,196 bytes
PX280317GOA.TXT4/5/20179,196 bytes
PX280415GOA.TXT5/21/20159,196 bytes
PX280416GOA.TXT5/3/20169,196 bytes
PX280417GOA.TXT5/5/20179,196 bytes
PX280716GOA.TXT8/8/20169,196 bytes
PX280717GOA.TXT8/17/20179,196 bytes
PX280915GOA.TXT10/3/20159,196 bytes
PX280916GOA.TXT10/14/20169,196 bytes
PX280917GOA.TXT10/10/20179,197 bytes
PX281016GOA.TXT11/2/20169,196 bytes
PX281017GOA.TXT11/14/20179,196 bytes
PX281115GOA.TXT12/3/20159,196 bytes
PX281117GOA.TXT12/21/20179,197 bytes
PX281216GOA.TXT1/3/20179,196 bytes
PX290316GOA.TXT4/20/20169,196 bytes
PX290317GOA.TXT4/3/20179,196 bytes
PX290415GOA.TXT5/21/20159,196 bytes
PX290417GOA.TXT6/15/20179,197 bytes
PX290616GOA.TXT7/13/20169,196 bytes
PX290715GOA.TXT8/10/20159,196 bytes
PX290816GOA.TXT9/16/20169,196 bytes
PX290916GOA.TXT10/14/20169,196 bytes
PX290917GOA.TXT10/10/20179,196 bytes
PX291116GOA.TXT12/9/20169,196 bytes
PX291117GOA.TXT12/21/20179,197 bytes
PX300117GOA.TXT5/19/20179,197 bytes
PX300316GOA.TXT4/20/20169,196 bytes
PX300415GOA.TXT5/21/20159,196 bytes
PX300416GOA.TXT5/11/20169,196 bytes
PX300716GOA.TXT8/5/20169,196 bytes
PX300717GOA.TXT8/17/20179,197 bytes
PX300817GOA.TXT9/4/20179,197 bytes
PX300915GOA.TXT10/7/20159,196 bytes
PX300916GOA.TXT10/14/20169,197 bytes
PX300917GOA.TXT10/10/20179,196 bytes
PX301016GOA.TXT11/17/20169,197 bytes
PX301117GOA.TXT12/21/20179,197 bytes
PX301215GOA.TXT1/8/20169,196 bytes
PX301216GOA.TXT2/7/20179,196 bytes
PX310115GOA.TXT2/10/20159,196 bytes
PX310117GOA.TXT5/19/20179,196 bytes
PX310316GOA.TXT4/20/20169,196 bytes
PX310516GOA.TXT6/13/20169,196 bytes
PX310717GOA.TXT8/17/20179,197 bytes
PX310816GOA.TXT9/6/20169,196 bytes
PX311015GOA.TXT11/6/20159,196 bytes
PX311216GOA.TXT2/7/20179,196 bytes